Propozycje tematów

Oto lista z propozycjami tematów artykułów. Oczywiście publikujemy także artykuły spoza listy.

Pomysły na realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych biblioteki szkolnej.
Propozycje lub przemyślenia związane z usprawnianiem działania biblioteki, efektywniejszym wykorzystaniem jej warsztatu, ułatwieniem pracy nauczyciela bibliotekarza.
Artykuły przedstawiające opinie lub propozycje na temat problemów zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.
Sprawdzone pomysły na efektywne formy pracy z uczniami, scenariusze lekcji, zajęć, wydarzeń czytelniczych.
Doświadczenia w pozyskiwaniu dla biblioteki zewnętrznego wsparcia finansowego lub rzeczowego oraz w aplikowaniu i udziale w programach edukacyjnych lub kulturalnych.
Sposoby na zwiększenie pozycji biblioteki w środowisku lokalnym i szkolnym, dobrą współpracę z rodzicami uczniów, nauczycielami przedmiotów i dyrekcją szkoły.
Propozycje działań związanych z samokształceniem, doskonaleniem zawodowym oraz integracją nauczycieli bibliotekarzy.

Pozostało znaków: {{ lettersLeft }}

  • {{ error }}